Vettu Hva.png

- En bitteliten og uformell vitenfestival om alt

mellom himmel og jord.

13. - 16. August       Torvet i Trondheim
 

Er ett glass rødvin sunt eller usunt?

Kan man gjennom valg avskaffe demokrati?

Hva er egentlig deja vu?

Hvorfor bruker vi ikke mer kjernekraft?

Er økologisk bedre?

Hvorfor går tiden så fort når man har det gøy?

Hvorfor hikker man?

Hvorfor heter det "en strek i regninga"?

Vettu Hva.png

I en stadig mer global tid blir kompleksiteten i verden mer synlig. Et virus dukker opp i Kina og seks måneder senere søker Cirque du Soleil om konkursbeskyttelse i USA. Du kan spore en årsakskjede hele veien tilbake til den skjebnesvangre dagen i østen, men slutten på visa er umulig å forutse.

 

I en så kompleks verden burde vitenskap, som metode for systematisk observasjon, styrke sin posisjon som foretrukket kilde til beslutningsgrunnlag. Tendensen viser likevel det motsatte, at den mister både fotfeste og «popularitet».

Vettu Hva er en ny vitenfestival som atter en gang skal vekke nysgjerrigheten, ta tilbake diskusjonen og fremme dialogen. Vi stiller spørsmålene, ekspertene svarer. Alt med en klype god stemning i uformelle omgivelser.

 
program.png

13. AUG

kl. 15-19

Tema for dagen: Kunnskapens rolle i samfunnet

Er vi like flinke til å forske som vi var? Ville Newton ha lyktes på universitetet i dag?

Tar vi egentlig store beslutninger basert på kunnskap? Hvordan kan det ha seg at folk med mangeårig utdannelse kan tro at jorda er flat?

15. AUG

kl. 15-19

Tema for dagen: Bærekraft på kjøkkenet?

 

Hvordan regner man klima fotavtrykk på mat? Hvor farlig er egentlig ku-promp? Sauen – Redder av kulturlandskap eller forpester av klima?

14. AUG

kl. 15-19

Tema for dagen: Pandemi!

 

Hva skjer egentlig inne i maktens korridorer når en pandemi melder sin ankomst? Hvordan ser matematikken ut i pandemi? Hvordan regner man på kost/nytte når tiltak skal vurderes?

16. AUG

kl. 15-19

Tema for dagen: Demokratiet i 2020.

 

Klikkfanget mediene seg ut av samfunnoppdraget? Kan man demokratisk velge en diktator? Hva skjedde med menneskrettighetene?

 
SPonsorer.png
logo-kompakt.png
rgb_SB1_SMN_verti_pos.png
 
Logo_eventselskaoet.png

Dronningens gate 11, 7012 Trondheim

event-selskapet.no

post@event-selskapet.no